L’Ajuntament de Massanassa tanca edificis municipals i suspén el mercat pel coronavirus

Reproducció íntegra del ban de l’Ajuntament de Massanassa:

BAN
Mesures de prevenció contra l’extensió del Coronavirus COVID-19
L’Ajuntament de Massanassa davant l’evolució de la situación sanitària general causada pel Coronavirus COVID-19 i seguint les mesures i recomanacions, tant del Govern d’España com de la Generalitat Valenciana per a previndre l’expansió del virus.
Conscient de que és necessari evitar la concentració massiva de persones i actuant sempre en benefici de la ciutadania, ha dispost l’aplicació temporal de les mesures que s’indiquen a continuació:

A partir del dia 13 de març de 2020 es suspenen tots els actes i events organitzats per l’Ajuntament de carácter social, cultural, recreatiu i esportiu, tant en espais tancats com en espais oberts que impliquen una gran concurrencia d’assistents, revocant-se totes les autoritzacions concedides fins a la data.

Es tanquen al públic els següents edificis municipals:
Poliesportiu Municipal (Camps d’esports, Pavelló, Paellers, Pistes esportives Camp de Tir i Arrossegament, Piscina i pinada)
Auditori Municipal “Salvador Seguí” i Sala d’Exposicions “Gabriel Cualladó”
Biblioteca Pública Municipal
Llar del Jubilat
Sala d’Actes de l’Edifici Sociocultural
Centre Jove
Edicifi Multiusos (Carrer de Gregori Maians)
Alqueria de Sòria (a partir del dilluns 16 de març)
Es suspenen els mercats ambulants.
Les oficines municipals que mantenen l’atenció al públic extremaran les mesures de prevenció evitant en lo posible saludar-se donant-se la ma i mantenint una distancia apropiada.

D’igual manera es recomana:

Utilitzar els mecanismes telemàtics per a la gestió administrativa en l’Ajuntament utilitzant la seu electrónica municipal www.massanassa.es i procurar que les consultes informatives es facen a través de la web, les xarxes socials municipals o el telèfon 961255500 i no de forma presencial.

Es recomana a les entitats festeres, culturals, musicals, socials, religioses, etc. que s’abstinguen de realitzar actes en els seus locals amb afluència considerable de públic ja que estem davant d’una situació que no podem prendre a la lleugera.

Es recomana no viatjar si no és estrictament necessari i seguir en tot moment els consells i recomanacions sanitaris generals sobre higiene i mesures personals a adoptar per a evitar contagis.

Cal tindre molt present que és important no contagiar-se i també no contagiar als demés. És una obligació moral de tots vetlar pels nostres familiars, amics, coneguts i conveïns, especialment d’aquells que están en grups de risc com són els malalts i les persones majors. Per tant es aconsellable evitar visites a establiments amb molta concurrencia, parcs i llocs de jocs comuns; aniversaris, festes, etc., és convenient quedar-se en els domicilis i no arriscar-se innecessariament. Evitar els contagis també està en les nostres mans.

Des d’este Ajuntament es vol enviar un missatge tranquilitzador a la població, insistint en que les mesures adoptades ho són com a precaució per evitar la propagació del virus i tenint sempre present la salut i el benestar dels veïns de Massanassa.
Esta Alcaldia està segura que es comptarà amb la col.laboració absoluta dels ciutadans i que tots junts podrem eixir al davant.
Massanassa a 13 de març de 2020
L’Alcalde

Francisco A. Comes Monmeneu.

BANDO
Medidas de prevención contra la extensión del Coronavirus COVID-19
El Ayuntamiento de Massanassa ante la evolución de la situación sanitaria general causada por el Coronavirus COVID-19 y siguiendo las medidas y recomendaciones, tanto del Gobierno de España como de la Generalitat Valenciana para prevenir la expansión del virus.
Consciente de que es necesario evitar la concentración masiva de personas y actuando siempre en beneficio de la ciudadanía, ha dispost la aplicación temporal de las medidas que se indican a continuación:
A partir del día 13 de marzo de 2020 se suspenden todos los actos y eventos organizados por el Ayuntamiento de carácter social, cultural, recreativo y deportivo, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos que implican una gran concurrencia de asistentes, revocándose todas las autorizaciones concedidas hasta la fecha.
Se cierran al público los siguientes edificios municipales:
Polideportivo Municipal (Campos de deportes, Pabellón, Paelleros, Pistas deportivas Campo de Tiro y Arrastre, Piscina y pinada)
Auditorio Municipal “Salvador Seguí” y Sala de Exposiciones “Gabriel Cualladó”
Biblioteca Pública Municipal
Hogar del Jubilado
Salón de actos del Edificio Sociocultural
Centro Joven
Edificio Multiusos (Calle de Gregorio Mayans)
Alquería de Soria (a partir del lunes 16 de marzo)
Se suspenden los mercadillos ambulantes.
Las oficinas municipales que mantienen la atención al público extremarán las medidas de prevención evitando en lo posible saludarse dándose la mano y manteniendo una distancia apropiada.
De igual manera se recomienda:
Utilizar los mecanismos telemáticos para la gestión administrativa en el Ayuntamiento utilizando la sede electrónica municipal www.massanassa.es y procurar que las consultas informativas se hagan a través de la web, las redes sociales municipales o el teléfono 961255500 y no de forma presencial.
Se recomienda a las entidades festeras, culturales, musicales, sociales, religiosas, etc. que se abstengan de realizar actos en sus locales con afluencia considerable de público puesto que estamos ante una situación que no podemos tomar a la ligera.
Se recomienda no viajar si no es estrictamente necesario y seguir en todo momento los consejos y recomendaciones sanitarios generales sobre higiene y medidas personales a adoptar para evitar contagios.
Hay que tener muy presente que es importante no contagiarse y también no contagiar a los demás. Es una obligación moral de todos velar por nuestros familiares, amigos, conocidos y convecinos, especialmente de aquellos que están en grupos de riesgo como son los enfermos y las personas mayores.
Por lo tanto es aconsejable evitar visitas a establecimientos con mucha concurrencia, parques y lugares de juegos comunes; cumpleaños, fiestas, etc., es conveniente quedarse en los domicilios y no arriesgarse innecesariamente. Evitar los contagios también está en nuestras manos.
Desde este Ayuntamiento se quiere enviar un mensaje tranquilizador a la población, insistiendo en que las medidas adoptadas lo son como precaución para evitar la propagación del virus y teniendo siempre presente la salud y el bienestar de los vecinos de Massanassa.
Esta Alcaldía está segura que contará con la colaboración absoluta de los ciudadanos y que todos juntos podremos salir adelante.
Massanassa a 13 de marzo de 2020
El Alcalde
Francisco A. Comes Monmeneu.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s